Kirkegårdstjenester/Stell av gravsted i Alta kommune

Planting av blomster ved graven til sine kjære er en lang tradisjon i Norge.

Normal abonnement kr. 149,- per måned.

Inkluderer utlån av selvvanningskasse så lenge avtalen løper.
Vi planter sommerblomster 1 gang om sommeren, ca 15. juni eller når dere ønsker det. Lyng blir plantet sept/oktober.
Vi holder tilsyn med gravstedet hele sommeren. Til jul fjerner vi evt. snø og tenner lys.

Utvidet abonnement kr 199,- pr måned.

Inkluderer det samme som ovenfor, men i tillegg flere blomster og en liten krans til jul.

Kjøring kommer i tillegg med kr 4,20 pr km.

Vi kan fakturere 4 ganger pr år med fakturagebyr på kr 62.50,- pr. gang
Ønsker du å betale 1 gang per år er prisen for normalabonnement kr. 1 788,- + kjøretillegg.

For utvidet abonnement er årsprisen kr 2 388,- + kjøretillegg.


Vi tilbyr årlige avtaler med automatisk fornying, kun 1 års binding.
Ønskes langtidsavtale, vennligst ta kontakt med Marit på tlf. 45 95 74 74