Profesjonell utforming uten grenser


Om oss

Om Stein Design AS

Vi har drevet i over 30 år med og videreforedle produkter av stein, men først i 1997 ble Stein Design AS stiftet. Vi har modernisert gammel produksjonsteknikk og selv utviklet egne dataprogrammer for bearbeiding av motiver og sandblåsing på stein.

Stein Design AS arbeider stort sett med norske steinsorter, og hovedsaklig Alta-skifer.

Vi retter oss mot privatpersoner og bedrifter, samt mot lag og foreninger (premier, pokaler).

Kontakt oss!


Vi samarbeider med