Prisliste

Kjøring/henting/levering Kr 1.400,-
Vask/rensing av gravminne Kr 900,-
Omsliping av framside Kr 4.000,-
Innhugging av 1 navn i gull Kr 5.200,-
Innhugging av 1 navn i lakk Kr 4.200,-
Innhugging av påfølgende navn i gull/lakk Kr 2.000,-/1000,-
Innhugging av ornament Kr 1.000,-
Innhugging av minneord Kr 1.000,-
Gravsteinstrekk – Prisen avhenger av størrelse på trekket Kr 3.000,-
Påsetting av navn i bronse(vanlig) pr. navn Kr 6.400,-
Påsetting av navn i gullforgylt/forniklede bokstaver pr navn Kr 8.500,-
Oppussing av 1 navn i gull eller lakk Kr 1.500,-
Oppussing av påfølgende navn i lakk (pris pr navn) Kr 750,-
Oppussing av påfølgende navn i gull(pris pr navn) Kr 1.500,-
Oppussing av ornament i gull på polert framside Kr 1.500,-
Oppussing av ornament i lakk på polert framside Kr 750,-
Oppussing av 1 navn i lakk på ru front/naturoverflate Kr 2.000,-
Oppussing av påfølgende navn på ru front(pris pr navn) Kr 1.200,-
Oppussing av ornament på ru overflate Kr 1.200,-
Saging av rot/bunn på gravminne med ny boltet sokkel Kr 3.000,-
Saging av rot/bunn på naturstein med ny boltet sokkel Kr 6.000,-
Sikring/Bolting av stein Kr 1.000,-
Montering av bronse artikler for eksempel lykt, duer, spurv Kr 500,-
Montering av bedplater og rammer på kirkegård Kr 500,-
Montering/Flytting av stein Kr 950,-