Kirkegårdstjenester

Kirkegårdstjenester / stell av gravsted i Alta kommune

Planting av blomster ved graven til sine kjære er en lang tradisjon i Norge.

Vi tilbyr følgende kirkegårdstjenester på abonnementsbasis:

Normal abonnement

Kr. 169,- per måned

Inkluderer

  • Utlån av selvvanningskasse så lenge avtalen løper
  • Planting av sommerblomster 1 gang om sommeren, ca 15. juni (eller når dere ønsker det)
  • Planting av lyng september / oktober
  • Tilsyn med gravstedet hele sommeren
  • Snø fjernes og lys tennes til jul

Utvidet abonnement

Kr. 219,- pr måned

Inkluderer

  • Utlån av selvvanningskasse så lenge avtalen løper
  • Planting av flere sommerblomster 1 gang om sommeren, ca. 15. juni (eller når dere ønsker det)
  • Planting av lyng september / oktober
  • Tilsyn med gravstedet hele sommeren
  • Snø fjernes, lys tennes og det legges ned en liten krans til jul

Betingelser

Kjøring kommer i tillegg med kr 4,20 pr km.

Vi kan fakturere 4 ganger pr år med fakturagebyr på kr 65,- pr. gang
Ønsker du å betale 1 gang per år er prisen for normalabonnement kr. 2.028,- + kjøretillegg.

Vi tilbyr årlige avtaler med automatisk fornying, kun 1 års binding.

Ønskes langtidsavtale, vennligst ta kontakt med Marit på tlf. 91 55 75 72

Kontakt oss om kirkegårdstjenester i dag