Masikvartsitt

Vi vil at du som kunde skal kunne være med på prosessen når vi produserer en vare til deg, så langt det lar seg gjøre. – Dermed er vi sikre på at du får det du ønsker deg.

Vi kan tilby helpolerte steiner, steiner med polert forside eller med matt overflate.
Helpolerte steiner er helt vedlikeholdsfrie og vil bli stående på samme måte i svært lang tid. Steiner med matte/rå overflater vil med tiden gro litt til, og bli formet av tidens tann med sin naturlige patina. Alle våre gravmonumenter er sikret på beste måte og etter gjeldende forskrifter. Vi kan tilby hjelp og assistanse om lokale vedtekter angående lovlig størrelse, innramming av plantefelt, montering av fugler og lykter. Gravminnet kan produseres i en annen steintype mot et tillegg i prisen, vi lagerfører de fleste vanlige steinsortene. Frakt fra forretningsadresse ilegges alle bestillinger.

Steinen kan ha:
Naturoverflate: Røff, matt naturlig overflate. Den gror gjerne til med mose og lav, og får etterhvert en naturlig patina.

Polert: Glatt, glansfull og fargerik overfalte. Nærmest vedlikeholdsfri ettersom den ikke blir så lett tilgrodd med mose eller lav.

Råhugget / rått tilsatt: Grovt hugget, naturlig overflate. Brukes på kanter eller mindre områder på framsiden.

Sandblåst: Matt og glatt, litt ru, naturlig overflate. Brukes på bakside og kanter.