Gjenbruksbutikken

Vi vil at du som kunde skal kunne være med på prosessen når vi produserer en vare til deg, – så langt det lar seg gjøre. – Dermed er vi sikre på at du får det du ønsker deg.

Dette finner du i gjenbruksbutikken vår:

Gravminner med redusert pris. De fleste er ikke katalogmodeller, har annen størrelse eller steintype, er feilproduserte, har ubetydelig misfarginger eller andre mindre feil. Noen er omslipte etter feil i inskripsjonen og noen er gjenbruk. Noen av steinene kan ha skjønnhetsfeil, men alle er funksjonelle og vi vil opplyse om avvik.